ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

Published ตุลาคม 24, 2012 by jongrakchaibal

This slideshow requires JavaScript.

เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People’s Democratic Republic

มาเลเซีย : Malaysia

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: